Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

againnewlife
10:20
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viadesperateee desperateee
againnewlife
10:19
4877 6606
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadesperateee desperateee
againnewlife
10:19
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
againnewlife
10:19

July 17 2018

againnewlife
22:22
againnewlife
18:19
againnewlife
18:17

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viamglistyporanek mglistyporanek
againnewlife
18:17
                 cześć, to ja. panna nikt. 
Reposted fromoutcat outcat viamglistyporanek mglistyporanek
againnewlife
18:15
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablaxkseoul blaxkseoul
18:15
2334 402a 500
againnewlife
18:15
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
againnewlife
18:14
againnewlife
18:14
6501 d660
Reposted fromkarahippie karahippie viatulele tulele

July 16 2018

againnewlife
21:28
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
againnewlife
21:28
6094 a462
Reposted fromMatalisman Matalisman viagingerowaa gingerowaa
againnewlife
21:25
Skąd te menu?
Reposted fromPoranny Poranny
againnewlife
21:25
againnewlife
21:24
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagingerowaa gingerowaa
againnewlife
21:22
9178 cd14
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaZircon Zircon
againnewlife
21:11
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl