Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

againnewlife
20:34
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viayochimu yochimu
againnewlife
20:33
1131 204e
againnewlife
20:32
1154 bbf4
againnewlife
20:32
Nikogo nigdy nie kochałam z taką siłą. 
Musiałam spotkać Ciebie, by zrozumieć czym jest miłość.
againnewlife
20:32
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viayochimu yochimu
againnewlife
20:32
I wiesz? chciałabym, by on kiedyś żałował, że mógł mnie mieć - a nie miał. żeby kiedyś zobaczył, co stracił.
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viayochimu yochimu
againnewlife
20:28
9204 9861
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
againnewlife
20:28
againnewlife
20:27
againnewlife
20:27
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viayochimu yochimu
againnewlife
20:26
2634 5150 500
Reposted fromTimeRush TimeRush viasmutnazupa smutnazupa
againnewlife
20:23
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viayochimu yochimu

July 09 2015

16:07
There’s a difference between really loving someone and loving the idea of [them].
Gillian Flynn, Gone Girl
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasmutnazupa smutnazupa
againnewlife
16:07
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
againnewlife
16:04
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
16:02

July 08 2015

againnewlife
20:50
againnewlife
20:50
5879 5cf4
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
againnewlife
20:50
5895 6dd1
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
againnewlife
20:49
0261 4b2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayochimu yochimu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl