Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

againnewlife
21:09
1717 e315 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
againnewlife
21:08
8769 40f9 500
againnewlife
20:39
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu viamadadream madadream
againnewlife
20:38

Walczę o oddech

Kot nie wejdzie do wody
Zachowując spokój
To niemożliwe

Jestem
W sytuacji gorszej
Niż statystyczny kot

Tkwi we mnie
Niepokój
Dookoła oceany

https://molewfilizance.wordpress.com/2017/05/12/walcze-o-oddech/
againnewlife
20:25
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viamadadream madadream
againnewlife
20:19
nie umiem
sobie poradzić z parasolem
w taką pogodę,
a co dopiero
z własnym życiem.
kurwa.
— .
Reposted fromrol rol viamadadream madadream
againnewlife
20:03
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
againnewlife
20:03
9539 a1c4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
againnewlife
20:01
6135 456f
Reposted fromfelicka felicka viamadadream madadream
19:59
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
againnewlife
19:57

Odkąd pojawiłeś się w moim życiu, już nigdy nie będę taka jak dawniej.

— E. L. James
againnewlife
19:57
2131 8e19
Reposted fromflorentte florentte viaKabaNewLife KabaNewLife
againnewlife
19:56
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
againnewlife
19:55
7105 761a 500
Reposted fromhabae habae viamadadream madadream
againnewlife
07:53
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viatulele tulele
07:53
8065 37f0 500

voquecity:

The less you care, the happier you’ll be

Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
againnewlife
07:53
3155 b1d7
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatulele tulele
againnewlife
07:52
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viawrazliwa wrazliwa
07:52
0739 423c 500

Lovers and Lautrec by Joseph Lorusso

Reposted frommymajo mymajo viawrazliwa wrazliwa
againnewlife
07:52
6702 f479 500
Reposted frompulperybka pulperybka viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl